Homo niewiadomo

kzarecka

2007-10-09

homo_160Przemysław Czapliński powiedział o publikacji Błażeja Warkockiego: - Powstała książka wybitna. Po jej przeczytaniu spierać się o problem tożsamości społecznej i polską literaturę będzie trudniej. "Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności" to analiza twórczości wybranych współczesnych autorów (Izabeli Filipiak, Andrzeja Stasiuka, Grzegorza Musiała) i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób tworzona jest i regulowana tożsamość.

O książce - Błażej Warkocki szczególną uwagę poświęca tożsamości "odmieńca", zwłaszcza w relacji do seksualności i różnicy płci. "Homo niewiadomo" nie jest jednak książką o literaturze homoseksualnej. Jak sam autor zastrzega: - Dotyczy sposobów konstruowania i kwestionowania odmienności, rozumianej zawsze relacyjnie (odmiennym można być tylko w stosunku do kogoś lub czegoś). W ten sposób możemy zauważyć ją nawet tam, gdzie się jej nie spodziewaliśmy.

German Ritz: - Autorowi przypada zasługa włączenia queer studies w struktury polskiej polonistyki, co dowodzi odwagi i rozważności. (…) Z uwagi na pokazowy przekrój przez polską kulturę lat 80. i 90. praca jest ważnym przyczynkiem do historii kultury polskiej. Ponadto, korzystając w szerokim zakresie z podstawowych teorii zachodnioeuropejskich i amerykańskich, autor daje przykład kompetentnej adaptacji zachodnich prac z zakresu teorii kultury. Sposobem prezentacji wybranych autorów i odwagą formułowania wyrazistych tez pobudza do przyszłych opracowań.

Błażej Warkocki – krytyk literacki. Współautor "Kalendarium życia literackiego 1976–2000" oraz współredaktor tomu zbiorowego "Homofobia po polsku"). Publikował m. in. w "Tekstach Drugich", "Res Publice Nowej", "Polonistyce", "Ha!arcie", "Fa-arcie", "Krytyce Politycznej", "Czasie Kultury", "Pograniczach", "Le Monde Diplomatique", a także w kilku tomach zbiorowych.

Błażej Warkocki "Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności"; Wydawnictwo: Sic!; Liczba stron: 200; Okładka: miękka; ISBN 978-83-60457-34-4

KaHa

Tagi: Błażej Warkocki, Homo niewiadomo, Polska proza wobec odmienności, książka, publikacja, Andrzej Stasiuk, Grzegorz Musiał, Izabela Filipiak, Przemysław Czapliński,

<< Powrót

Papierowy Ekran 2009

FB PL

Kejos

HaZu

PL zmiany