Konkurs poetycki

kzarecka

2007-12-04

sandra_160Dla wszystkich piszących, tworzących poezję mamy dobrą wiadomość - wydawnictwo "Magia Słów" i Fundacja "Vade-Mecum - chodź ze mną" im. Sandry Brędowskiej organizują konkurs poetycki pod hasłem "Ocean łez". "Vade-Mecum" jest dla wszystkich, którzy mają talent i chcą go rozwijać. Fundacja za jeden ze swoich celów uważa bowiem wspieranie twórców młodego pokolenia (zarówno profesjonalnych jak i amatorów). Każdy, kto chciałby zmierzyć się ze swoją siłą, jak i słabością, ma teraz szansę zaistnieć w szerszym kręgu odbiorców. Piszcie, wysyłajcie, wygrywajcie.


1.KONKURS ADRESOWANY JEST DO TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY SWOJE EMOCJE PRZELEWAJĄ NA PAPIER, KTÓRYCH WRAŻLIWOŚĆ, TALENT I WYOBRAŹNIA SĄ CZĘŚCIĄ
JEGO DUSZY.

2.KONKURS ORGANIZOWANY JEST W TRZECH KATEGORIACH WIEKOWYCH:
A/ PIERWSZA KATEGORIA WIEKOWA: DZIECI DO 13 LAT
B/ DRUGA KATEGORIA WIEKOWA: OD 13 DO 21 LAT
C/ TRZECIA KATEGORIA WIEKOWA : 0D LAT 21

3. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: OD 1 SIERPNIA 2007 DO 21 STYCZNIA 2008.
LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO.

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE WYDRUKOWANEJ,
W CZTERECH EGZEMPLARZACH NA ADRES FUNDACJI "VADE MECUM - chodź ze mną" im. Sandry Brędowskiej, 93-106 Łódź, ul. J. Kilińskiego 210, z dopiskiem „"KONKURS".

PRACE NIE BĘDĄ ZWRACANE.

4. WIERSZ
NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ 2 ZWROTKI CZTEROWERSOWE, NIE WIĘCEJ JEDNAK NIŻ 6 ZWROTEK CZTEROWERSOWYCH, CZCIONKA 14 NEW TIMES ROMAN.

5. WIERSZ MUSI BYĆ NAPISANY NA MASZYNIE LUB KOMPUTERZE. PRACE NAPISANE ODRĘCZNIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

6. WARUNKIEM ZAKWALIFIKOWANIA PRACY DO KONKURSU JEST OPATRZENIE JEJ IMIENIEM, NAZWISKIEM, DATĄ URODZENIA, ADRESEM ZWROTNYM, E-MAILOWYCH ORAZ NUMEREM TELEFONU.

NALEŻY TAKŻE DOŁĄCZYĆ PONIŻSZĄ FORMUŁKĘ: WYRAŻAM ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ
PRACY PRZEZ ORGANIZATORA W FORMIE PRZEZ NIEGO WYBRANEJ ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

POD POWYŻSZĄ FORMUŁKĄ NALEŻY SIĘ PODPISAĆ.

7.KOMISJA W SKŁADZIE:
* GRAŻYNA BĄKIEWICZ- PISARKA
* JANUSZ LEON WISNIEWSKI- PISARZ,
* ANNA BRĘDOWSKA- VICE PREZES FUNDACJI, DZIENNIKARZ RADIOWY

* MONIKA SAWICKA, PREZES FUNDACJI, AUTORKA KSIĄZEK,

WYŁONI SPOŚRÓD NADESŁANYCH PRAC PO 3 LAUREATÓW, ZDOBYWCÓW I, II i III NAGRODY Z TRZECH KATEGORII ORAZ PO JEDNYM WYRÓŻNIONYM.

8. NAGRODĄ GŁÓWNĄ DLA OSÓB , KTÓRE ZAJMĄ
I , II, III
MIEJSCE JEST :
* PUBLIKACJA WIERSZA W KOLEJNEJ KSIĄŻCE MONIKI SAWICKIEJ, KTÓRA WYDANA BĘDZIE W 2008 ROKU
* NAGRODA RZECZOWA-NIESPODZIANKA
* STATUETKA FUNDACJI.

9. OSOBY WYRÓŻNIONE
OTRZYMAJĄ :
* NAGRODY RZECZOWE-NIESPODZIANKI
* STATUETKĘ FUNDACJI

10. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW OTRZYMA OD FUNDACJI DYPLOM Z PODZIĘKOWANIEM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

11. OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI 14 LUTEGO 2008 ROKU - ZWYCIEZCY ZOSTANĄ POWIADOMIENI O WYGRANEJ NA PIŚMIE, A LISTA LAUREATÓW ZOSTANIE UMIESZCZONA NA STRONIE:
www.vade-mecum.pl

oraz www.monikasawicka.pl

12. JEDNA OSOBA MOŻE NADESŁAĆ TYLKO JEDEN UTWÓR.

13. FUNDACJA ORAZ WYDAWNICTWO "MAGIA SŁÓW" - ORGANIZATORZY KONKURSU NIE WYKLUCZAJĄ WYDANIA TOMIKU POEZJI, Z NADESŁANYCH NAJLEPSZYCH WIERSZY.

14. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE POWINNY DOŁĄCZYĆ ZGODĘ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE.


Tagi: konkurs poetycki, vade-mecum, sandra brędowska, monika sawicka, magia słów, wydawnictwo, leon wiśniewski,

<< Powrót

Papierowy Ekran 2009

FB PL

Kejos

HaZu

PL zmiany