Geremek o Polsce

kzarecka

2008-08-20

geremek_o_polsce_160Osiemnaście lat temu ukazała się książka "Geremek opowiada. Żakowski pyta. Rok 1989". Teraz można kupić drugie, rozszerzone wydanie. Dlaczego? Skąd pomysł na wznowienie? Być może przyczyniła się do tego śmierć profesora. "Być może" nie oznacza jednak "z pewnością". To jednak nie ma większego znaczenia. Grunt, że Agora postanowiła przypomnieć czytelnikom słowa Bronisława Geremka. Zwolenników jego postępowania w polityce było wielu. Niestety byli, co gorsze - są, tacy, którzy polityka i jego działań nie szanowali. Powód? I tu najgorsza z możliwych, ale niestety prawdziwa odpowiedź - antysemityzm (jeśli ktokolwiek poświęcił kilka minut przechadzce po różnych forach po tragicznym wypadku Geremka, wie, co mam na myśli).

O książce - W tym obszernym wywiadzie o kulisach obalania komunizmu w Polsce, szczegółach obrad Okrągłego Stołu i spotkań w Magdalence, pierwszych, trudnych dniach niepodległości, opowiada sam Bronisław Geremek - człowiek, który był najważniejszym politycznym architektem tych wydarzeń. Jego rozmówca, Jacek Żakowski, był wówczas sekretarzem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i jednym z najbliższych współpracowników Profesora. Pierwsze wydanie książki ukazało się w 1990 roku. Obecne jest wydaniem II, rozszerzonym o przedmowę T.G. Asha, historyczne przypisy, kalendarium ówczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie, a także osobiste posłowie Jacka Żakowskiego, tłumaczącego okoliczności powstania książki.

"Geremek opowiada. Żakowski pyta. Rok 1989"; Wydawnictwo: Agora; ISBN: 978-83-7552-363-8

KaHa

Tagi: Geremek opowiada, Żakowski pyta, książka, komunizm,

<< Powrót

Papierowy Ekran 2009

FB PL

Kejos

HaZu

PL zmiany