Ludzie, czyli nie jesteś sam

kzarecka

2012-02-04

drogalachowski_160Sławomir Lachowski zawsze chciał łączyć swoje zainteresowania a nawet pasje z pracą zawodową. Połączył. Więcej – czerpał z tego połączenia tak wiele, że stworzył doskonały przykład symbiozy. Czy wartości w życiu mogą być tożsame z wartościami w biznesie? Jeśli nie jesteście pewni, przeczytajcie najnowszą książkę Lachowskiego – "Droga ważniejsza niż cel". Książkę, która zbiera bardzo dobre recenzje. Książkę, nad którą zachwyca się wielu. Książkę, o której Zbigniew Dworzecki z SGH powiedział: - Jestem pod dużym wrażeniem książki; mądrej, aktualnej, napisanej z pasją i przekonaniem, wysoce erudycyjnej.Fragment

Czy wartości w biznesie nie są luksusem? Czy w biznesie nie chodzi przede wszystkim o to, by zarabiać pieniądze? Otóż zysk jest celem, ale wcale nie jedynym i nie najważniejszym. Spektakularne bankructwa i kryzysy wielkich przedsiębiorstw, uznawanych za ikony rozwiniętych gospodarczo krajów świata, które można było zaobserwować na początku XXI wieku, miały swoje źródła w dążeniu do maksymalizacji zysku za wszelką cenę. Firmy takie jak Enron, WorldCom, Tyco w Stanach Zjednoczonych czy Siemens w Niemczech, należały do grupy branżowych prymusów, prawdziwych ulubieńców inwestorów, zanim się okazało, że prezentowane przez nie wyniki zostały sfałszowane lub były rezultatem korupcyjnych działań. Motywem niemoralnej, i w istocie przestępczej, działalności menedżerów była chciwość w dążeniu do maksymalizacji własnych korzyści. Niezależnie od tego, jak obrazoburczo brzmi to dla biznesowych twardzieli dążących do sukcesu za wszelką cenę, to prawda o ważności znaczenia zasadniczych wartości dla firm była dostrzegana przez wybitnych liderów biznesu od dawna. Różnie je określano – jako wartości nadrzędne, wspólne wartości, system przekonań, credo, filozofia działania i uznawano za krytyczny czynnik sukcesu w długim okresie. Wartości były doceniane i praktykowane przez najbardziej uznanych liderów biznesu i wiele przedsiębiorstw na długo przed tym, nim znalazły się w centrum zainteresowania myślicieli zarządzania, doradców biznesowych oraz stały się przedmiotem analiz akademickich i publikacji. Wizjonerskie organizacje, przedsiębiorstwa najlepsze z najlepszych, mają jasno określony zestaw nadrzędnych wartości, które zachowują w długim okresie czasu nienaruszone, podobnie jak swój nadrzędny cel istnienia – misję, podczas gdy ich strategia i praktyki operacyjne przystosowują się do zmieniającego się świata.

Wartości są tak samo ważne w życiu prywatnym, jak i na poziomie przedsiębiorstwa. Dla człowieka są głównym aspektem osobowości, w firmie decydują o kształtowaniu jej kultury organizacyjnej. Człowiekowi pozwalają żyć godnie i umrzeć w spokoju. Organizacji dają szansę na nieśmiertelność. Zapewniają utrzymanie równowagi wewnętrznej w okresach turbulencji i dają ciągle impulsy do rozwoju. Dla przedsiębiorstw stanowią pomost, po którym przychodzą talenty. Pozwalają im rosnąć i realizować satysfakcjonujące zyski w zgodzie z otoczeniem, preferencjami pracowników i oczekiwaniami interesariuszy oraz właścicieli. To właśnie zwykli-wyjątkowi ludzie, kierujący się wartościami, tworzą wspaniałe przedsiębiorstwa. I o tym traktuje ta książka, która realizuje także przesłanie wyrażone kiedyś przez Mahatmę Gandhiego: "Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie".

Maciej Witucki: - Książkę Sławomira Lachowskiego czyta się jednym tchem. To znakomity przewodnik dla każdego, kto myśli o karierze menadżera i chciałby zajrzeć za kulisy zarządzania wielkimi korporacjami. "Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie" to jednak absolutna antyteza "Przewodnika korporacyjnego szczura”. Lachowski przedstawia czytelnikowi swoją autorską wizję zarządzania, w której fundamentalną rolę odgrywają wartości i drugi człowiek. Autor przekonuje – i robi to z powodzeniem, że nie można być skutecznym menadżerem, jeśli nie dąży się do bycia dobrym człowiekiem.

Sławomir Lachowski "Droga ważniejsza niż cel"; Wydawnictwo: Studio Emka; Format: 150x227 mm; Liczba stron: 344; Okładka: twarda; ISBN: 978-83-62304-45-5

KaHa

Tagi: firma, poradnik, Emka, korporacja,

<< Powrót

Papierowy Ekran 2009

FB PL

Kejos

HaZu

PL zmiany