Międzynarodowy Festiwal Opowiadania - napisz, wygraj

kzarecka

2009-03-30

mfo2_160Międzynarodowy Festiwal Opowiadania nie jest tylko i wyłącznie imprezą literacką. Organizatorzy chcieli, aby sztuka słowa była spoiwem i inspiracją dla prezentacji artystów wielu specjalności, skoncentrowanych na przekazywaniu opowieści w formie wideo, muzycznej, plastycznej czy przy pomocy performance. Jak chcieli, tak zrobili. I osiągnęli sukces. W tym roku odbędzie się już piąta edycja festiwalu. Finał? W dniach 5-11 października we Wrocławiu. Chcesz wziąć w nim udział? Oprócz "zwykłego" uczestnictwa jest możliwość dotarcia do "środka". Jak? Po prostu wygraj w konkursie na opowiadanie (zorganizowanym przez Centrum Kultury Zamek). Po prostu? Łatwo powiedzieć...

Konkurs na opowiadanie – regulamin

* Centrum Kultury "Zamek" w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania ogłasza konkurs otwarty na opowiadanie. Hasłem przewodnim tej edycji konkursu jest ­– "mężczyzna".

* Nieprzekraczające dziesięciu stron maszynopisu (18 tysięcy znaków) teksty można przesyłać do 30 czerwca 2009 pod adresem milka@short-story.pl ub na adres pocztowy Centrum Kultury "Zamek": pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław z dopiskiem „Konkurs na opowiadanie” (należy obowiązkowo dołączyć wersję elektroniczną).

* Prace niespełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.

* Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego).

* Nadesłane teksty oceni profesjonalne jury.

* Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Festiwalu Opowiadania autorskich praw majątkowych do tekstu i zgodą na jego publikację w drukach festiwalowych i na stronach www festiwalu.

* Główną nagrodę w konkursie stanowi 2000 zł. Nagrodą dodatkową jest zaproszenie do udziału w tegorocznym finale Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania w dniach 9-12 października we Wrocławiu. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody zwycięzca odprowadza do odpowiedniego US.

* Jury przyzna także 10 wyróżnień, które będą uprawniały do bezpłatnego udziału w zajęciach creative writing odbywających się podczas festiwalu.

* Ogłoszenie nazwiska laureata głównej nagrody i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu, w październiku 2009. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

* Organizator nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania w trakcie warsztatów.

* Organizator rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.

Tagi: MFO, MIedzynarodowy Festiwal Opowiadania, konkurs,

<< Powrót

Papierowy Ekran 2009

FB PL

Kejos

HaZu

PL zmiany