J-23 znowu nadaje, czyli Hans Kloss wiecznie żywy

kzarecka

2009-04-02

hans_kloss_160Czy jest ktoś, kto nie kocha Klossa? Jest. Nie do niego jednak kierowana jest ta informacja. Wiadomość o dwóch konkursach, które organizuje katowickie Muzeum Hansa Klossa powinna dotrzeć do: A - miłośników bohatera, w którego wcielił się w "Stawce większej niż życie" Stanisław Mikulski; B - ludzi, którzy umiejętnie posługują się słowem pisanym i chcą stworzyć niepowtarzalne opowiadanie; C - osób, którym rysowanie komiksów nie jest obce. Termin nadsyłania prac mija z końcem maja, macie więc sporo czasu. Rozstrzygnięcie konkursów natomiast dopiero na koniec września. Nagroda? Nagrodzona praca zostanie wydana drukiem w Wielkim Albumie Ilustrowanym oraz w innych publikacjach edytorskich Muzeum. A poza tym największym wyróżnieniem jest to, iż możecie zostać wybrani przez genialnych przewodniczących jury: Zbigniewa Safjana (współautora scenariuszy do "Stawki...") i Bohdana Butenko (mistrza wśród mistrzów ilustracji).


O KONKURSACH

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania, które swoją treścią nawiązywałoby do dotychczasowych przygód bohaterów filmu "Stawka większa niż życie" – Hansa Klossa i Hermanna Brunnera. Czas i miejsce akcji – dowolne.

Drugie zadanie konkursowe polega na stworzeniu komiksu, który swoją treścią nawiązywałoby do dotychczasowych przygód bohaterów lub był kontynuacją tych przygód. Czas i miejsce akcji zupełnie jak powyżej dowolne.

2. Zarówno opowiadanie jak i komiks:

* muszą być autorską pracą osoby przystępującej do konkursu,

* nie mogą być wcześniej publikowane (w całości lub w części) na żadnym polu eksploatacji, ani nagradzane w innych konkursach,

* opowiadanie swoją objętością nie może przekraczać 20 stron znormalizowanego maszynopisu (około 1800 znaków na stronie),

* z kolei komiks swoją objętością nie może przekraczać 20 stron formatu A-4,

3. Prace konkursowe:

* należy opatrzyć godłem słownym (nie podpisywać imieniem i nazwiskiem),

* wydrukowane w trzech egzemplarzach, należy przesyłać na adres:

Muzeum Hansa Klossa

ul. Gliwicka 6

40-079 Katowice

z dopiskiem "Konkurs literacki" bądź w sytuacji wysyłki komiksu "Konkurs rysunkowy"

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem słownym, w której muszą się znaleźć:

* dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail),

* płyta CD (DVD), zawierająca treść opowiadania w formacie TXT, DOC lub RTF,

* podpisane oświadczenie o następującej treści: "Niniejszym udzielam organizatorowi Muzeum Hansa Klossa zgody na wyłączne, nieodpłatne, bezterminowe korzystanie z utworu mojego autorstwa pt.: [TYTUŁ OPOWIADANIA bądź TYTUŁ KOMIKSU] w związku z działalnością wskazanego Muzeum, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na jego wykorzystanie w publikacjach, reprodukowanie w formie drukowanej oraz cyfrowej i wprowadzanie egzemplarzy ww. utworu do obrotu." ,

* kserokopia dokonania wpłaty (NIESTETY!).

5. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dokonać opłaty wpisowej, w wysokości 20 zł. (opłata nie podlega zwrotowi).

Nr konta bankowego: 72-1750-0012-0000-0000-1107-7177

Beneficjent: Grupa Media Partner, ul. 3-go Maja 12, 40-096 Katowice

Tytuł wpłaty "Kloss – konkurs literacki" bądź "Kloss – konkurs rysunkowy"

6. Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Dariusz Rekosz (kloss@rekosz.pl)

KaHa

Tagi: Muzeum Hansa Klossa, konkurs, Stawka większa niż życie,

<< Powrót

Papierowy Ekran 2009

FB PL

Kejos

HaZu

PL zmiany