Cyrk na wyciągnięcie ręki?

kzarecka

2016-01-14

nowy_cyrk_160Dla sporej grupy Polaków słowo "cyrk" kojarzy się z namiotem wypełnionym tresowanymi zwierzętami, klownami i latającymi – choć nie zawsze – akrobatami. Czym jest jednak Nowy Cyrk? Czym Sztuka Performatywna? Czy w Polsce jest wielu artystów, którzy swoją pracą potrafią zadziwić rzesze widzów? Tego wszystkiego można dowiedzieć się z "Nowego Cyrku i sztuki w przestrzeni", czyli przewodnika, który otwiera drzwi wiedzy o tej dziedzinie. Każdy powinien sięgnąć po wspomniany przewodnik! I każdy może, gdyż organizacja KEJOS przekazuje go… bezpłatnie.


Publikacja jest próbą podsumowania ostatniej dekady i zgromadzenia informacji na temat aktualnego krajobrazu polskiego Nowoczesnego Cyrku i Sztuki ulicznej. Katalog jest poszerzony o inicjatywy z dziedziny sztuki plenerowej i w przestrzeni publicznej, (niekoniecznie identyfikujące się z cyrkiem ale często prezentujące tę sztukę w ramach swojej działalności) oraz niektóre inicjatywy komercyjne i z okręgu cyrku tradycyjnego.

Podstawowym celem Przewodnika jest popularyzacja krajowych artystów, producentów, pedagogów i ich projektów oraz promocja idei Nowego Cyrku i Teatru Plenerowego jako formy sztuki w Polsce. Publikacja została podzielona na pięć działów:

* Edukacja: zajęcia, projekty socjalne i festiwale dla młodzieży i dzieci
* Pojekty artystyczne: kolektywy, artyści indywidualni skupieni w organizacjach jak i grupy nieformalne oraz ich spektakle i pokazy
* Inspirowane cyrkiem: projekty podejmowane przez ludzi niekoniecznie uprawiających tę dziedzinę sztuki
* Agencje artystyczne: inicjatywy działające jako agencje
* Festiwale: cyrkowe i plenerowe

Przewodnik przygotowała Marta Kuczyńska (performerka, aktorka, żonglerka, reżyser, producent i kurator artystyczny), wspomagana przez platformę artystyczno - badawczą Kejos.

CYRK JAKO SZTUKA I PRZEDMIOT BADAŃ

Współczesna humanistyka wskazuje na proces przemieszczania się obszarów kultury i sztuki, na odmienne od odziedziczonych sposoby tworzenia dzieł i uczestniczenia w kulturze. Podejmując próbyuchwycenia ruchomego, niestabilnego przedmiotu badań, badacze sztuk performatywnych coraz odważniej wychodzą poza bezpieczne terytorium "sztuk wysokich", dokonują rozpoznania dziedzin spoza tradycyjnego kanonu, uważanych za marginalne, o podejrzanym statusie, ale - i o niebywałym potencjale kulturotwórczym i artystycznym.

Cyrk - zarówno ten dawny, tradycyjny, jak i tzw. Nowy Cyrk - to modelowy przykład takiego właśnie umykającego przedmiotu badań, wypartego poza konwencję dyskursu naukowego. Tak jak historia cyrku w Polsce jest wciąż historią "nieopowiedzianą" i "nienapisaną", tak i współczesne drogi rozwoju sztuki cyrkowej (często diametralnie odmienne od tradycyjnych), jak dotąd nie zmieściły się w spektrum postrzegania polskiej krytyki sztuki, czy - szerzej - refleksji humanistycznej.

Tymczasem cyrk (a zwłaszcza nurt tzw. Nowego Cyrku, rozwijający się dynamicznie od lat siedemdziesiątych XX wieku), ma dziś niewiele wspólnego z komercyjną, jałową rozrywką. Współczesny cyrk, który znalazł swoje istotne miejsce w pejzażu kulturowym i społecznym obu Ameryk, Australii, w licznych krajach Europy i Azji, w swojej olbrzymiej różnorodności stał się pełnoprawnym przedmiotem zainteresowań badawczych, m. in. estetyki, teorii sztuki, krytyki artystycznej, pedagogiki czy kognitywistyki. Artyści cyrkowi realizują wyrazistą misję społeczną, pracują na polu edukacji, wchodzą w relacje z wieloma dziedzinami sztuki, współtworząc np. nowoczesny język artystyczny sztuk performatywnych.

PRZEWODNIK jest BEZPŁATNY, zamawiający ponosi jedynie koszt przesyłki i koperty.

Dystrybucja: pro@kejos.org


Tagi: cyrk, edukacja, przewodnik, teatr,

<< Powrót

Papierowy Ekran 2009

FB PL

Kejos

HaZu

PL zmiany